Tuesday, December 7, 2010

Torrent id: 222991

[0142]- เสรีย์ รุ่งสว่าง - ห้องนอนคนจน
CD: เสรีย์ รุ่งสว่าง - ห้องนอนคนจน

01. ห้องนอนคนจน    [0:03:08.22]
02. เรือนหอน้ำตา    [0:03:20.53]
03. หนุ่มอีสานแอ่วเหนือ    [0:03:41.65]
04. ไอ้หนุ่ม ต.ช.ด    [0:03:25.05]
05. หนุ่มทุ่งคอยเธอ    [0:03:01.52]
06. อกหนุ่มกรรมกร    [0:03:25.10]
07. สุริยันจันทรา    [0:03:25.70]
08. คนชื่อเดือน    [0:03:26.38]
09. นางกวักมหาเสน่ห์    [0:02:58.05]
10. วันสุดท้าย    [0:03:41.67]
11. ความรักสีดำ    [0:03:21.08]
12. รักเพราะรอยยิ้ม    [0:03:07.32]
13. จดหมายเปื้อนฝุ่น    [0:03:15.05]
14. จดหมายเป็นหมัน    [0:03:38.50]

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: