Tuesday, December 7, 2010

Torrent id: 222990

[0141]- เสรีย์ รุ่งสว่าง - ความรักเหมือนยาขม.torrent
CD: เสรีย์ รุ่งสว่าง - ความรักเหมือนยาขม

01. กลิ่นแก้มนาง    [0:03:59.47]
02. ตัวไกลใจเหงา    [0:02:36.58]
03. ผู้เสียสละ    [0:04:06.25]
04. หวานเป็นลมขมเป็นยา    [0:03:52.12]
05. รักจากใจ    [0:03:42.08]
06. นางรอง    [0:03:37.57]
07. บัวน้อยคอยรัก    [0:03:07.45]
08. นกเอี้ยงจ๋า    [0:03:16.55]
09. แฟนใคร    [0:02:50.55]
10. รักที่ถูกลืม    [0:03:29.13]
11. แฟนเดิม    [0:03:26.57]
12. ทุ่งร้างนางลืม    [0:03:49.63]
13. ตะวันลับฟ้า    [0:04:18.50]
14. ความรักเหมือนยาขม    [0:03:44.70]

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: