Sunday, November 28, 2010

VCD à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸(à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸) à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸ à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸

ความน่าจะเป็น และการเรียงสับเปลี่ยน
แคลคูลัส 1 (อนุพันธ์)
แคลคูลัส 2 (ปฏิยานุพันธ์)
จำนวนเชิงซ้อน
เซตและจำนวนจริง
ดัชนี
ตรรกศาสตร์และความสัมพันธ์
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันเอกโฟเนนเชียล และลอการิธึม
เมตริกซ์
Credit : gubori
เรขาคณิตวิเคราะห์
ลำดับอนุกรม
เวกเตอร์
สถิติ

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: