Saturday, November 27, 2010

[New Album] à¹à¸à¹à¸à¹à¸ à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸ , à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸ , à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸ The Star 5 Album The Emotions

Playlist

1. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - เดียวดาย (3:59)
2. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - เสียงของหัวใจ (4:39)
3. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - เจ้าเวลา (4:41)
4. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) (5:52)
5. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - รักเราไม่เก่าเลย (4:37)
6. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - เพลงพิเศษ (4:53)
7. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - เกิดมาร้องเพลง (3:15)
8. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - คนในฝัน (5:01)
9. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - ลืม (4:12)
10. แอน ธิติมา & แนน วาทิยา & กิ่ง The Star - ใครสักคน (3:56)

:yoyo53:

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: