Friday, November 26, 2010

Ghost Catcher 4 à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ DVD9 & DVD9>DVD5 by dvd shrink

พระโพธิสัตว์กวนอิมส่งตัวจงขุ่ยไปปราบปีศาจดอยประหลาด จงขุ่ยจึงไปตามบัญชาของพระโพธิสัตว์ ทว่าจงขุ่ยยังกังวลเกี่ยวกับจงหลีน้องสาว ด้วยตั้งใจจะให้นางแต่งงานกับตู้ผิงเพื่อนรักผู้แสนดีของจงขุ่ยเอง แต่การแต่งงานนั้นมิอาจเกิดขึ้นได้เพราะตู้ผิงต้องการถวายฏีกาฮ่องเต้เพื่อช่วยหญิงสาว 5 นางซึ่งเป็นแพะรับบาปที่รอการประหารชีวิตเสียก่อน และเพราะควา! มเป็นห่วงว่าตู้ผิงจะได้รับอันตรายพ่อของตู้ผิงจึงตัดสินใจเผาฎีกานั้นทิ้งและได้หารือกับนายอำเภอหวังชิงแห่งหมู่บ้านหนันซานในเรื่องดังกล่าว การณ์กลับเป็นว่านายอำเภอหวังชิงกลับคิดที่จะแต่งงานกับจงหลีเสียเอง และได้ให้ปีศาจดอยประหลาดช่วยออกอุบายล่อลวงนาง จงขุ่ยจึงยื่นมือเข้ามาจัดการในเรื่องดังกล่าวเพื่อช่วยน้องสาวและทำตามบัญชาของพระโพธิ�! ��ัตว์ด้วยในขณะเดียวกั! น

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: