Sunday, November 28, 2010

EasyBoot à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸(MultiBoot) à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸เวอร์5.1.2.586 หาได้สูงสุดเท่านี้นะครับ ผมเป็นคนทำรีแพ็กแคร็กไฟล์มีปัญหาสอบถามได้
โปรแกรมนี้ใช้ทำเมนูบูต ช่วงที่ยังไม่เข้าวินโด้เลย ทำได้ทั้งบนแผ่นCD,DVD, และ USB เอ้าพุตมันจะเป็น ISO ซะมากกว่านะครับ นิยมเอามันมารวมแผ่นติดตั้งวินโด้ให้อยู่ในแผ่น DVD หรือ เอาทูลโปรแกรมต่างๆมารวมกันตามความชอบของคนทำ ตัวอย่างแบบที่ผมเคยทำ http://www.thailandtorrent.com/details.php?id=221206&uploaded=1

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: