Friday, November 26, 2010

Bleach 298 Sub thai à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸! à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸

ห้าม นำไปปล่อยในเว็บดูออนไลน์เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าของไฟล์เค้าไม่รับผิด ชอบไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
ซับไทยที่ได้ลงไว้ เป็นการสปอยคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ เท่านั้น ห้ามนำไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง

Cradit เว็บเพื่อนบ้าน

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: