Friday, November 26, 2010

***à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ Battery3 à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸ Kontakt 4 à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸

http://www.uppiczz.com/pic/show.php?id=f78d76c064e4af1cdb15f027383b4e80
http://www.uppiczz.com/pic/show.php?id=0472f0d26e9d36e9129a27db9201ed99
บางเว็บเอามาทำ sound vsti เล่นกับโปรแกรมคาราโอเกะ เสียงสุดยอดเหมือนเล่นสด
มีหลายตัวเดี๋ยวเอามาอัพอีก

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: