Thursday, November 25, 2010

à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸ - à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸[à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸][FLAC](2542)à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ 3...à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸....

มาลีฮวนน่า - กลับกลายศิลปิน : มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม : กลับกลาย
แนวเพลง : โฟล์ค,อคูสติก โฟล์ค
ประเภทสินค้า : CD ซีดี 10เพลง
ค่าย : ไมล์สโตนเรคคอร์ค
วันที่ผลิต :  16 กันยายน 2542

รายชื่อเพลง :
01.ลืม :http://www.youtube.com/watch?v=RNG8SS1F_4k

02.ถนนแปลกแยก :http://www.youtube.com/watch?v=bnRDw6iw_gY

03.ตุ้งแกวด

04.ก้าวย่าง ทางเดิน

05.หมาล่าเนื้อ :http://www.youtube.com/watch?v=P5kg7zICHc8

06.กลับกลาย :http://www.youtube.com/watch?v=wI6L54DrXuo

07.อาวรณ์ :http://www.youtube.com/watch?v=iDzi5WVSPdY

08.แปรเปลี่ยน :http://www.youtube.com/watch?v=CZOFo59t-Pc

09.สำนึก :http://www.youtube.com/watch?v=2qFc-UQSf9k

10.ยุควิบัติ

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนไม่มีอะไรแน่นอน ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
วันนี้เป็นอย่างนี้ พรุ่งนี้อาจกลับกลายเปลี่ยนแปลงเป็นอีกอย่างหนึ่ง ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะ
กิเลส ความอยากนี่แหละที่เป็นตัวปัญหา ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

"ท้องฟ้า  ย่อมมีเวลาเปลี่ยนสี    ลำธารที่มี ย่อมมีวันหนึ่งแห้งเหือดหาย
เมื่อร้อนแล้ง ไม่มีเมฆฝน มาโปรยปราย   ลมเย็นสบาย ก็พัดแปรเปลี่ยนทิศทาง....."

Ripper : Exact Audio Copy   [Secure Mode]  
Codec : Free Lossless Audio Codec (FLAC+.cue)
Version : reference libFLAC 1.2.1 20070917
Quality: Lossless,Perfect
Included : LOG, CUE
Covers : Front, Back, Disc,Inside

หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจบรรดาท่านสมาชิก บ้างไม่มากก็น้อย
เน็ทบ้านๆเหมือนเดิม ขอให้มีความสุขในการรับฟังเพลง แล้วพบกันครับ


http://www.thailandtorrent.com/

No comments: