Thursday, November 25, 2010

[24-11-2553]DVD à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸ à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ 1 à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทางชลมารค เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 แลภูมิพล 2 ที่อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
เมื่อเวลา 16.32 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลง จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 แลภูมิพล 2 ที่อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีเขียวทับด้วยสูทสีน้ำตาลอ่อน สนับเพลาสีน้ำตาลอ่อน พระองค์ประทับรถเข็นไฟฟ้า โดย รศ.นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถวายการเข็นรถเข็นไฟฟ้า และศ.คลีนิค นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามเสด็จฯ ประทับเรือพระที่นั�! �งอังสนาจนเวลา 16.37 น. พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯถึงท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช โดยมีพล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถวายรายงาน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับลิฟท์พระที่นั่งขึ้นไปยังเรือพระ ที่นั่งอังสนา ทั้งสองพระองค์ประทับบริเวณหัว! เรือพระที่นั่งชั้น 2 จนเวลา 16.39 น. เรือพระที่นั่งอังสนาออกจากท่าเทียบเรือ โดยมีตำรวจน้ำและเรือเจ้าท่าดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่าน พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และทรงฉายพระรูปพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง บางคนหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติ อีกทั้งตลอดเส้นทางสองฝั่งริมน้ำบริเวณท่าเรือต่างๆ มีประชาชนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้ ! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เป็นเวลานานเกือบ 1 ชั่วโมงครึ่ง


จนกระทั่งเวลา 18.00 น. เรือพระที่นั่งอังสนาถึงบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ วงดุริยางค์กองทัพเรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูล ถวายรายงานความเป็นมาของโครงการการจัดสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และการดำเนินการก่อสร้างสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพระหัตถ์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่ เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 เสร็จแล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์เทคนิคพิเศษ เล่าเรื่องประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โดยใช้เทคนิคการแสดง PYRO TECHNIC บริเวณด้านหลังประตูระบายน้ำ


จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เทคนิค พิเศษ เล่าเรื่องสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 โดยใช้เทคนิคการแสดง PYRO TECHNIC ประกอบการแสดงแสง สี เสียงบนสะพานภูมิพล พระบาทสทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ทรงฉายพระรูปการแสดงแสง สี เสียง ฉายพระรูปความงดงามของสะพานภูมิพล และพลุที่สว่างไสวอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลาในการทอดพระเนตรประมา�! �� 15 นาทีเมื่อการแสดงวิดีทัศน์จบลง วงดุริยางค์กองทัพเรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กระทั่ง เวลา 18.43 น. เรือ พระที่นั่งอังสนา เคลื่อนออกจากบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำคลองวัดโพธิ์ พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จสองข้างฝั่งแม่น้ำต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึก ก้อง พร้อมทั้งโบกธงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.สีเหลือง และธงชาติไทยปลิวไสว เพื่อส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้�! ��อยู่หัวทรงยกกล้องขึ้นฉายภาพประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ

มาช่วยกันเก็บเรื่องราวแห่งความประทับใจนี้ไว้ด้วยกันนะคะ

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: