Sunday, December 5, 2010

Torrent id: 222684

(แก้ไขคับ)NXไฟล์สอนเขียนแบบคับ(สำหรับผู้เริ่มต้น3D) เข้ามาอ่านข้างในดูด้วยคับ


พอดีผมลบวิธีลงที่มันผิดออก
ทำให้ไฟล์ที่ส่งไม่ครบคับ
ทำให้ไฟล์ไม่สมบูรณ์ 100%
วิธีโหลดต่อจากข้อมูลเก่าคับ
ลบตัวโหลดออกจาก โปรแกรมบิท/ยูทอร์เรนท์
แล้วเอาอันนี้โหลดและเก็บไว้ที่เดิมมันก็จะเช็คว่าเราโหลดได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะโหลดต่อจากนั้นคับ

ต้องขอโทษจริงคับ
เดียวจะเอาโปรแกรมมาอับให้คับ

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: