Wednesday, December 1, 2010

Torrent id: 221954

[ไทย]-บันทึกกรรม V2D ได้ถูกรวบรวมไว้แล้วที่นี่ 4 แผ่น เชิญโหลด-[DVD5] [From TV]หนังดีที่ไม่ควรพลาด!!!
รวบรวมมาจากคุณ  Dandelion จำนวน 4 แผ่น เลือกโหลดได้

บันทึกกรรมเป็นละคร ที่สนุกเกือบทุกตอน น่าเก็บเอาไว้ดูเอง
และแจกจ่ายให้คนอื่นดู เพราะพูดและสะท้อนให้เห็นถึงกรรม
ที่ผู้กระทำต้องได้รับผลได้เป็นอย่างดี อย่างที่พระท่านว่า . . .

กรรม คือ การกระทำที่เกิดจาก กาย (กายกรรม) วาจา (วจีกรรม) และ จิตใจ (มโนกรรม)
ทั้งที่เป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง
เช่นเดียวกับหลักการ ทางพุทธศาสนาที่กล่าวว่า ผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี และผู้กระทำ
กรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนในทิศทางเช่นเดียวกันขอขอบคุณ คุณ panyapom ที่เป็นเจ้าของไฟล์ต้นฉบับ
คุณ  Dandelion ผู้จัดทำ
ผมเป็นผู้รวบรวม


ขอให้ทุกท่านดูให้สนุก และได้ข้อคิด จากละครเรื่องนี้http://www.thailandtorrent.com/

No comments: